facebook

Rynkebehandling
med injeksjon


  • Linjer og rynker
  • Sinnarynker
  • Smilerynker
  • Musklene slapper av
  • Rynkene glattes ut

BOOK TIME

Rynkebehandling med injeksjon

Hvorfor får vi rynker?

Etter hvert som vi blir eldre opplever de fleste at vi får flere og flere rynker og linjer. Vitenskapelig sett dannes rynkene av flere ting. Huden blir utsatt for sollys og da spesielt UV-stråler som skader hudcellene. Da kan vi få såkalt solskadet hud eller på medisinsk språk “solar keratose”.
Solskadet hud er ofte en litt rød og tørr hud, som lettere danner linjer og rynker. Noen mener at opp mot 90% av de overfladiske linjene og rynkene våre skyldes solskader.
Et annet problem er det såkalte fett-tapet i ansiktet, som de fleste av oss opplever, etterhvert som vi blir eldre. Innenfor huden i ansiktet finnes det 7 grunne og 4 dype fettposer på hver side. Når vi kommer i 40-50 årene begynner ofte disse fettansamlingene å bli mindre og det dannes da litt dypere rynker og folder.

Legemidler og fillere til behandling av rynker

Når vi behandler rynkene hos våre pasienter bruker vi ofte både fillere som bygger opp igjen volum i noen av disse fettposene, og vi bruker en annen type injeksjon reduserer aktiviteten i noen av ansiktmusklene, slik at rynkene glattes ut, over noe tid. Det finnes i dag i alle fall tre forskjellige legemidler som er godkjent i Norge til denne type injeksjonsbehandling, som gjør at musklene slapper av og rynkene glattes ut. Vi har en avtale med legemiddelprodusenten Allergan om å benytte deres legemidler i vår virksomhet, men på grunn av veldig strenge regler i Norge får vi likevel ikke lov å omtale disse legemidlene med navn her på denne siden. Vi omtaler derfor legemiddelet heretter som “medikamentet”. (I USA, Australia og andre land er det lov å reklamere for reseptbelagte legemidler.)

For mer informasjon se https://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame

Medikamentet som benyttes av våre leger og sykepleiere er godkjent til behandling mot en rekke lidelser og problemer. De fleste av disse problemene skyldes overstimulering av muskler eller svettekjertler. Et av problemene er dannelse av unormalt kraftige rynker i ansiktet. En bitte liten mengde av medikamentet kan sprøytes inn i utvalgte ansiktsmuskler, for å glatte ut rynkene. Det blokkerer nerveimpulser til disse musklene og hindrer dem fra å trekke seg sammen. På denne måten blir den overliggende huden glatt og uten skjemmende rynker. Medikamentet virker kun på de spesifikke musklene som behandles og ikke på nærliggende muskelgrupper. En godkjent indikasjon for kosmetisk behandling i Norge med dette medikamentet er glabella, området mellom øynebrynene. Dette er også noen ganger kalt “sinterynken”. Alle muskelrelatere rynker i ansikt, hals og bryst kan i prinsippet behandles, også langsgående rynker i pannen og smilerynkene rundt øynene. Etter behandlingen tar det 2-3 dager før medikamentet begynner å virke og 1-2 uker før man får full effekt.

Smertefri behandling

Behandlingen utføres uten bedøvelse. Behandlingen for rynker er forbundet med lite eller ingen ubehag. Du kjenner kun noen små stikk og litt svie i verste fall. Du kan gjenoppta arbeid og andre gjøremål umiddelbart etter behandlingen.

Varighet

En fordel med denne behandlingen er at effekten er forbigående. Effekten på rynker varer i gjennomsnitt 3-4 måneder etter første gangs behandling. Etter dette kan man avgjøre om man ønsker å gjenta behandlingen og evt. også få behandlet andre områder. For å oppnå optimal effekt bør man beregne å gjenta injeksjonene 2-3 ganger per år.

Bivirkninger:

Alle behandlinger som er virksomme vil også kunne gi bivirkninger og komplikasjoner. Uønskede bivirkninger ved bruk av medikamentet er imidlertid svært sjelden selv etter at det har vært brukt i over 10 år i 70 ulike land. Den vanligste bivirkningen er ømhet eller en liten blodutredelse på innstikkstedet. Dette går vekk i løpet av noen dager. Det finnes sjeldne tilfeller, hvis litt for mye er injisert, der muskelen som holder øvre øyelokk har blitt forbigående svekket i 1-2 uker.

Priser:

Se prislisten https://klinikkoslo.no/priser-pa-kosmetiske-behandlinger/