Effektiv behandling av åreknuter

Våre leger har jobbet med denne type laserbehandlinger siden 2006 og har dermed lengst erfaring med metoden i Norge. Dette gir deg en ekstra trygghet for at du får best mulig behandling hos oss.
For tiden er det primært en svensk spesialist i karkirurgi med over 10 års erfaring med EVLT som arbeider her. Han har behandlet flere hundre pasienter med godt resultat. Vi har 2 års åregaranti! Omtrent 1 av 100 kommer tilbake for en ny behandling av samme åre innen kort tid, men da tar vi ikke betalt hvis det skjer innen 2 – to – kalenderår. Vår karkirurg har sin legeutdannelse fra Karolinska i Stockholm og er utdannet til spesialist i karkirurgi ved Sentralsykehuset i Akershus. Han er medlem av Norsk Karkirurgisk Forening.

Hva er laserbehandling?

Laserbehandlingen går ut på å gi laservarmebehandling til åreknuten, slik at den skrumper inn og blir tett. Det vil si at blodsirkulasjonen i den opphører. Selve behandlingen blir utført via et nålestikk i åreknuten ved knenivå, deretter blir det ført et laserkateter inn i åren opp til lysken. Du får lokal bedøvelse og er våken under hele inngrepet, som tar cirka en time. I tillegg fjerner man små åreknuter i lår og legg med flere små (2-3) snitt i huden.

Etter operasjon

Du kan få litt ubehag, i form av stikkninger og rødme i det behandlede området. Detter er forbigående og blir borte i løpet av ca 3 uker. Du skal bruke kompresjonsstrømper i 2 uker etter inngrepet. Dersom det er svikt i de dypere venene skal du alltid bruke kompresjonsstrømpe, men dette vil legen forklare deg nærmere når du kommer hit. Rett etter operasjonen bør du komme deg i aktivitet og gå. Likevel skal du unngå svømming, gym og fysisk trening i de første 2 ukene. Det er også viktig at du har det opererte benet litt hevet når du sitter og ligger. Du får med resept på tabletter mot betennelse og smerte som du skal bruke i 10 dager etter operajson.

Sykemeldning

Mange trenger egentlig ikke sykmelding i det hele tatt, men vi skriver som regel ut en sykmelding på 3 dagers for personer med lettere arbeid. De som har tungt belastende arbeid bør regne med 1-2 ukers sykmeldning.

Oppfølging

4 uker etter operasjon skal du komme til kontroll med ultralyd. Dette får du et eget innkallingsbrev om.